Poziv na redovni godišnji sastanka klubova Regije JUG 2019

sastanak

POZIV

SVIM ČLANICAMA HAKSA KOJE IMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU REGIJE JUG

za redovni godišnji sastanak Vijeća  neformalne udruge «Koordinacija klubova Regije Jug.» 

koji će se održati u Opuzenu dana 10.02.2018 (nedjelja) u 15,30sati u prostoru za sastanke hotela Merlot u Opuzenu.

 

Predlažemo sljedeći dnevni red:

  1. Uvodna riječ predsjednika Vijeća koordinacije klubova Regije jug  i predstavnika nositelja.
  2. Utvrđivanje broja članica s pravom glasovanja.
  3. Izvještaj prihoda i članarina za 2018.g.
  4. Usvajanje Pravilnika o auto športu Regije Jug i Jamčevina i pristojbi za 2019,g.
  5. Usvajanje Dodataka pravilniku za 2019 g. po disciplinama.
  6. Verifikacija Kalendara za 2019.g.
  7. Slobodna riječ.

Pored članica HAKS-a koje imaju središte na području Regije Jug te su članice kordinacije klubova regije JUG , na sastanku Vijeća mogu prisustvovati i predstavnici drugih auto klubova sa područja Regije Jug koji nisu članovi HAKS-a ali su potpisali ugovor s  Kordinacijom udruga Regije JUG ali bez prava odlučivanja.

Posebno molimo članove da nam u skladu s zakonom dostave rješenje o upisu u registar udruga iz kojeg je vidljivo da je udruga uskladila statut s zakonom o sportu i zakonom o udrugama, i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ili po njima ovlašteni članovi .

 

Također zamoljavamo sve predstavnike da se kvalitetno pripreme i izađu sa svojim prijedlozima, kritikama, ali  i sa pitanjima u svezi dosadašnjeg i budućeg rada Kordinacije klubova Regije JUG.

Trogir,03.02.2019.g.Predsjednik OAŠ ASS-DŽ

Tino Barada