Obavijest vozačima s područja Regije JUG

kacigaPoštovani natjecanje koje se treba održati u Širokom Brijegu ovog vikenda nije upisano u Fia kalendar.

Samim time vozači nositelji licence HAKS-a koji žele nastupiti na tom natjecanju trebalo bi napomenuti da bez startne dozvole nitko od dotičnih ne može nastupit a HAKS je ne može izdati za natjecanje koje nije u FIA kalendaru.
Samim time vozačei bi trebalo upozoriti da može doči do sankcija na dotičnim .

OAŠ

Regije JUG