Refrešing za suce i vozače u Dubrovačko - neretvanskoj županiji 2014

AK „DUBROVNIK RACING“

AK „ŽUPA DUBROVAČKA“

AK „RAGUSA RACING“

AK „PLOČE RACING TEAM“

AK „PELJEŠAC RACING“

 

 knjigaO B A V I J E S T

 


Na tragu obveza iz članka 33. Pravilnika o autosportovima obaviještavamo sve suce i vozače
iz Dubrovačko – neretvanske ţupanije kako će se godišnji seminar za obnovu znanja odrţati
u subotu 22. Ožujka 2014. godine u 18.30 sati u prostorima Općine Župa dubrovačka u
Srebrenom prema slijedećem programu;
- Uvodna riječ /D. Serden/,
- Pravilnik o autosportovima /D. Serden/,
- Dodaci A 01 – A 11 /D. Čikor, D. Serden/,
- Tehnički pravilnici /J. Popović/,
- Sudački zbor DNŢ-a u 2014. /M. Pendo/.


Nazočnost seminaru je obvezna i uvjetuje produženje licence za 2014. g.